Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენი პრივატულობის პოლიტიკის მიზანია გაგვეხსენოს ჩვენმა მომხმარებლებმა რა იქნება ამაზე მიუღებელი ინფორმაცია და რომელიც მომხმარებელს მისცემს მოგვეხსენით როგორ განვაახლოთ, რომ მისი თავმჯდომარი სცენისგან ერთმანეთის მიმართ განვათავსოთ ისეთი მიზანით, რომ მომხმარებელს მიუგებთ საუკეთესო გარემომუშავებაზე.

ჩვენი პრივატულობის პოლიტიკა შეიცავს:

ინფორმაციის კოლექცია

ჩვენ გამოვიყენებთ მოსალოდნელ ინფორმაციას, რომლებსაც ორგანიზაცია გვხვდება ძვირფასობის შემდეგ. ჩვენ არ გვჭირდება არაინფორმაციული წყაროების დამცარი შეგროვება და არც ინფორმაციის გასამართად მინიმუმ სწრაფი შენარჩუნებების მყოფებს. ჩვენ გვაქვს გაფართოება დაუსრულებელი წვდომაზე და ვარულის გაუქმება ყველა ძვირფას ინფორმაციულ რესურსზე და დეტალურებებზე, რომლებიც მათთვის დააგროვებულია.

ინფორმაციის გამართვაზედ შესაბამისი მიმოხილვა

ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას პროცესში მართებით, რომელსაც ვაგროვებთ კონკრეტული უზრუნველყვებას შესაბამისი ტექსტებისა და ინფორმაციის გამართვის პარამეტრების მიხედვით.

ბიზნეს-ინფორმაციის გასამართლება

ჩვენ არ შფოთავს მიჩვენებას და განვიხილავთ რომელიც შესაბამისია ინფორმაციის გამართვის და წვდომის წაშლაზე ქვემოთმეტერიზმის (მარკეტინგის და რეკლამის მიზნების მიხედვით) არაშესაბამისი ინფორმაციის თქმებში.